Infiintată în 1997, Federația Grădinilor Zoologice și Acvariilor din România a fost reorganizată în 2007. FGZAR a urmărit încă de la început reprezentarea intereselor tuturor membrilor sai în parteneriatele interne și internaționale, dar și armonizarea situației grădinilor zoo și acvariilor din România cu standardele europene din domeniu.
Din 2012 FGZAR este membru asociat EAZA (cea mai înaltă poziție pe care o poate avea o asociație națională în cadrul EAZA-European Association of Zoos and Aquaria)."

Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la examenul organizat la data de 31.05.2023 - proba scrisă, pentru promovarea personalului contractual de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la examenul organizat la data de 31.05.2023 - proba scrisă, pentru promovarea personalului contractual de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

Nr. Crt.

Numărul dosarului de concurs

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

3879

ADMIS

-

Contestația cu privire la rezultatul selecției dosarului se poate depune până la data de 30.05.2023, ora 1000 la sediul Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti, Comuna Bucov, Sat Bucov, Str. Dacia nr.11.

Proba scrisă se va susține în data de 31.05.2023 ora 1000 la sediul Administraţiei Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploieşti, Comuna Bucov, Sat Bucov, Str. Dacia nr.11.